Bas On Air, Plof neer op je bank!

Eind 2021 meer duidelijk over aardgasvrij maken van wijken

Alle woningen in Nederland moeten voor 2050 aardgasvrij zijn om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. De gemeente heeft in december 2019 ruim 200.000 euro subsidie gekregen van het rijk om in een Transitievisie Warmte (TVW) op te schrijven hoe de gemeente de ontkoppeling van aardgas voor elkaar denkt te krijgen in Bodegraven-Reeuwijk.

In de visie staat welke wijken als eerste losgekoppeld worden van het aardgas. Voor die wijken wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin staat met welke alternatieve warmtebron mensen hun huis kunnen gaan verwarmen.

De Transitievisie Warmte zal uiterlijk eind 2021 zijn goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt vervolgens elke vijf jaar bijgesteld. Alle gemeenten in Nederland zijn bezig met het opstellen van zo’n visie en worden ondersteund door onder andere het Programma aardgasvrije wijken en het Expertise Centrum Warmte.

LEES OOK:   Kerken open tijdens coronavirus

Commissie Ruimte wil niet dat tempo leidend is
In de commissie Ruimte van 7 juli werd gevraagd welke regierol de gemeente zou moeten spelen tijdens de warmtetransitie. Er werden vier keuzes voorgelegd variërend van dirigerend tot afwachtend. De VVD gaf de voorkeur aan een afwachtende rol. De PvdA wil dat er zo weinig mogelijk geld wordt besteed aan externe bureaus en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van kennis die er bij de inwoners is. Burgerbelangen vindt het belangrijk dat de gemeente wacht tot er voldoende draagvlak is voor een transitie bij inwoners. Met name fractie Van Os pleitte ervoor om het bestaande gasnetwerk niet te ontmantelen maar beschikbaar te houden voor bijvoorbeeld groengas of waterstof. Afgesproken is dat de raad tijdens het schrijven van een visie nog minimaal twee keer geconsulteerd zal worden om een opinie te geven over de gemaakte keuzes in de visie.

Design en lifestyleDesign en lifestyle

Voeg opmerking toe

Geef een reactie

Laatste Berichten

LUISTER LIVE BR6 – Radio

KIJK LIVE BR6 – TV

Bas On Air – Top 40 Classics

LUISTER LIVE BR6 – Radio

KIJK LIVE BR6 – TV

TME – Cultuur

Bezoek DeMuziekExperts.nl voor meer Cultuur Columns!

TME – Piets Uitspraak

Bezoek DeMuziekExperts.nl voor meer Uitspraken van Piet!

De Muziek Experts

Bas On Air

De Muziek Experts is een satirisch programma van Piet de Rooij en Bas van Zetten waarin de wat onbekendere muziek aan bod komt. Naast de vaste rubriek Taalvoudje Bedankt bevat het programma twee columns over plaatselijke en landelijke gebeurtenissen die in dit radio-uur verweven zitten.

Dinsdagavond 20:00 - 21:00
Zaterdag HH 11:00 - 12:00
Website: DeMuziekExperts.nl
Bas On Air - Chat
Translate »