Bas On Air, Plof neer op je bank!

Start inspraak ontwerp-projectplan Meijevliet

Om de afvoer van overtollig water in de Meijevliet te verbeteren is het waterschap van plan om een deel van de Meijevliet te verbreden. Daarnaast wil het waterschap langs de Meijevliet een nieuwe natuurvriendelijke oever aanleggen over een lengte van 2,5 kilometer. Deze plannen staan beschreven in het ontwerp-projectplan ‘Verbreding en NVO Meijevliet’.

Het projectplan ligt van 13 april t/m 22 mei ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie op de plannen indienen.

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water. In zo’n oever is er meer ruimte voor planten en dieren om te schuilen en zich voort te planten. Natuurvriendelijke oevers dragen zo bij aan een goede waterkwaliteit en het verbeteren van de biodiversiteit. Onderdeel van de plannen is ook de aanleg van vispassage tussen de Meijevliet en de Dwarswetering Noordzijderpolder.

LEES OOK:   Verkeershinder kruising Vrije Nesse - Cortenhoeve

In het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische kade, die langs de Meijevliet ligt. De natuurvriendelijke oever wordt voor een groot deel parallel aan de Meijevliet gelegd, waardoor de landschappelijke waarde van de kade versterkt wordt. De eigenaren van de (aangrenzende) percelen zijn geïnformeerd over en betrokken bij het ontwerp.

Inspraak
Alle maatregelen staan beschreven in het ontwerp projectplan. Dit plan en de bijlagen zijn vanaf 13 april 2020, voor een periode van zes weken, via de website, www.hdsr.nl/actueel in te zien. In verband met de corona-crisis kan het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap worden ingezien. Tot en met 22 mei kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap en sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Mailen kan ook naar arjan.koerhuis@hdsr.nl.

LEES OOK:   Lokaal nieuws - 6 juli 2021

Meer informatie
Voor een inhoudelijke toelichting op de plannen, kunt u een (telefonische) afspraak maken met
Arjan Koerhuis, T: (06) 2709 0545 of
E-mail: arjan.koerhuis@hdsr.nl

Design en lifestyleDesign en lifestyle

Voeg opmerking toe

Geef een reactie

Laatste Berichten

LUISTER LIVE BR6 – Radio

KIJK LIVE BR6 – TV

Bas On Air – Top 40 Classics

LUISTER LIVE BR6 – Radio

KIJK LIVE BR6 – TV

TME – Cultuur

Bezoek DeMuziekExperts.nl voor meer Cultuur Columns!

TME – Piets Uitspraak

De Muziek Experts

Bas On Air

De Muziek Experts is een satirisch programma van Piet de Rooij en Bas van Zetten waarin de wat onbekendere muziek aan bod komt. Naast de vaste rubriek Taalvoudje Bedankt bevat het programma twee columns over plaatselijke en landelijke gebeurtenissen die in dit radio-uur verweven zitten.

Dinsdagavond 20:00 - 21:00
Zaterdag HH 11:00 - 12:00
Website: DeMuziekExperts.nl
Bas On Air - Chat
Translate »